คิดเหมือนกันไหมครับว่าเงินนั้นคือปัจจัยที่สำคัญมาก ๆ สำ […]