ช่วงนี้ฟ้าฝน อากาศต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาอ […]