ความแตกต่างในสังคมไทยทุกวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินคือ […]