ฤดูร้อนค่อยๆ หมดไป ฤดูฝนค่อยๆ เข้ามา แต่สภาพอากาศบ้านเร […]