หากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องใช้เงินแบบเร่งด่วน เราจะ […]