ช่วงรอยต่อระหว่างฤดูฝนที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็ม […]