ในยุคที่ทุก ๆ สิ่งบนโลกขับเคลื่อนไปด้วยเงินตรา ผู้คนต่า […]