“ความชื่นชอบในการเลือกเล่นเกมพนันแต่ล่ะบุคคลนั้น ย่อมมี […]