สวัสดีครับ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี่ยวหนาวเดี่ยวร […]