หลังจากที่บริษัทได้ประกาศวันหยุดประจำปีแก่พนักงานแบบผม& […]