“ความต้องการของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหากยังไม่ได้เจอกั […]