“เมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอไม่ว่าจ […]