สวัสดีครับเพื่อน ๆ ช่วงวันหยุดเพื่อน ๆ มีกิจกรรมอะไรดี […]