สมัยนี้อะไรๆก็แพงไปหมด ยายบอกสมัยก่อนตาเดินออกจากบ้านมี […]