ในรูปแบบของการสื่อสารยุคใหม่เราต่างพอทราบกันอยู่แล้วว่า […]