หลังจากผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่มาเกือบเดือน สภาวะแวดล้อมก็ดู […]