ไม่ต้องรักเท่าฟ้า แต่ขอให้รักเท่าเดิม  ไม่ต้องมีเพ […]