เป้าหมายของมนุษย์ทุก ๆ คน ก็คือการผลักดันให้มีชีวิตและค […]