เข้าใจแล้วว่าที่ใคร ๆ ชอบพูดกันว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจมันเป็น […]