“ในปัจจุบัน การมองหาช่องทางการลงทุนที่มีความเสี่ย […]