“ในช่วงวันหยุดของแต่ละคน การทำกิจกรรมในช่วงเวลาว่างก็จะ […]