วันนี้อยู่ ๆ เพื่อนของผมก็เข้ามาสอบถามถึงวิธีการเล่น ไฮ […]