วันนี้เราก็ยังเชื่อว่ายังมีอีกหลาย ๆ คนที่พอจะเคยได้ยิน […]