ในยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้นทุก ๆ วัน แต่ค่าแรงขั้นต่ำกับค […]