การให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการให้โอกาส ที่จะเปลี่ยนแปลง […]