“เคยไหมครับ อยากสร้างธุรกิจ แต่ไม่มีเงินลงทุน ความฝันขอ […]