“ทุกวันนี้ในยุคที่ข้าวของแพงทุกคนก็มองหาแต่ของที่มีโปรโ […]