คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าตัวเองต้องการจะใช้ชีวิตอยู่บนควา […]