ช่วงนี้ก็น่าจะรู้ ๆ กันอยู่ว่าเศรฐกิจเป็นยังไง แต่จะให้ […]