พระอาทิตย์ ไม่เคยอยู่ค้างฟ้า พอเช้าขึ้นมา เย็นก็ตกไป ชี […]