มนุษย์เราเมื่อเกิดมาทุกคนก็มีความต้องการปัจจัยการดำรงชี […]