“คุณกำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนรายได้ ในช่วงวิกฤตโรคระบาด […]