“จะว่าไปแล้ว ในปัจจุบัน การทำงานของคนเราแตกต่างกันในช่ว […]