เรื่องปากท้องและหนี้สิน คงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างควา […]