จากข้อความข้างต้นที่เราได้กล่าวไว้  ทุกท่านคงอยากทราบว่ […]