ในโลกนี้คงไม่มีใครหรอกครับที่ชื่นชอบความลำบาก ซึ่งการไม […]