คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายไม่น้อยเลย หากอะไรที่เราต้องกา […]