พื้นฐานของคำว่าดีที่สุด สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือการเป็นที่ […]