สวัสดีครับ มิตรสหายไพ่บาคาร่า แห่งเดือนมกราคม ซึ่งเป็นเ […]