“บาคาร่าบนมือถือเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของประชาชน […]