ความกว้างขวางของเครือข่ายออนไลน์ได้กลายเป็นสิ่งที่ทำให้ […]