ตอนนี้มีใครบ้างครับที่ไม่เคยติดต่อสื่อสารกับคนรอบ ๆ ข้า […]