“ในยุคสมัยที่เศรษฐกิจไม่ได้มีความเจริญรุ่งเรืองมากนัก ก […]