สำหรับวันนี้สิ่งที่เราจะหยิบขึ้นมาพูดคุยกันก็คือเรื่องข […]