เรื่องของเทคโนโลยีคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องตามให้ทัน เพราะ […]