“ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีจากมือถือเพื่อความสะดวกสบาย […]