“เมื่อเทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความสะดว […]