“ถ้าจะพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นสำหรับคนไทยแล้ว เชื่อว่าหลาย […]