ตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผมมีความตั้งใจไว้ว่า ถ […]