“ทุกอย่างย่อมมีครั้งแรกเสมอ และครั้งแรกไม่ว่าจะทำอะไรก็ […]